Verksamhetsberättelse 2022

Styrelsen har under året bestått av följande:

Ordförande: Jean Frick

Vice ordf : Anders Klaar

Kassaförvaltare: Marcus Elf

Sekreterare: Johan Fagerberg

Ledamöter: Lars Pettersson, Veronica Lindberg, Andreas Johansson, Viktor Löfmark,

Linus Dahlqvist, Petra Johansson.

Ungdom: Andreas Johansson

Studieansvarig: Johan Fagerberg

Jaqt/Hemsida: Veronica Lindberg

Hund: Viktor Löfmark

Rovdjur: Lars Pettersson

Skytte: Anders Klaar

Rep Hjo kommun: Kjell Olsson

Rep Lrf. Patrik Fagerberg, Per Ekström

Rep Hjo-Tibro Jaktvårdsförening: Harry Englund

 

Medlemsantal enl senaste uppgiften, 298 st

Verksamheter

Årsmöte hölls den 10/2 Rödingen HJO

Styrelsen har under året hållit 4st styrelsemöten

1 konstituerande styrelsemöte

1 AU- i skogen 11/1-23

Styrelsen har i kretsen arrangerat följande aktiviteter.

12/3 Klappjakt på räv Korsberga, 45 pers

1/4 Hundkurs,dressyr samt eftersök 6ggr 20 pers

15/4 Hundträning vildsvinshägn 10 pers

18/6 Skytte, resa till Susegården(hagelskytte) 20 pers

12/8, 12/9 Föreläsning Rödingen 35 pers, Fröjered 30 pers

13/8 Vildsvinspasset Tibro 15 pers

7/8 Tävlingen Predatorjakten 15 pers

24/9 Skyttedag på Tibrobanan 20 pers

12/10 After Älg 47 pers

10/11 Jägarträffen, Folkhögskolan 50 pers

12-13/11 Gemensam Vildsvinsjakt i kretsen

Styrelsen vill tacka för detta år och förtroendet att leda kretsens arbete

Hjo den 29 januari 2023

styrelsen genom

Jean Frick. Ordf. Jägarförbundet HJO