JAQT

JAQT Kvinnligt nätverk

JAQT är ett gratis nätverk för alla kvinnliga medlemmar inom Svenska Jägareförbundet. JAQT står för Jagande Aktiva Qvinnor i Tiden.

Nätverket bygger på JAQT-verksamhet i länsförening eller jaktvårdskrets. Tillsammans formar alla län det nationella nätverket. Nästan alla länsföreningar har aktiva JAQT-nätverk.

Nätverkets syfte:

  • Öka antalet kvinnliga medlemmar i Svenska Jägareförbundet.
  • Göra det möjligt för kvinnor att knyta nya jaktliga kontakter och stärka det jaktliga självförtroendet.
  • Lära sig mer om jakt, skytte, djur, natur och friluftsliv i form av möten, kurser, seminarier och jakt.
  • Vara ett stöd för varandra, aktiva som ännu inte aktiva jägare.

Målen för JAQT – Svenska Jägareförbundets kvinnliga nätverk är:

  • Rekryterat minst 1000 nya kvinnliga medlemmar (till december 2016)
  • Kvinnor ska ha minst lika högt ”nöjd medlems-index” som män (till december 2016)
  • Minst 20 procent av alla ledamöter i styrelser, samt instruktörer och ledare ska vara kvinnor (till december 2016).  Det finns ingen målsättning om kvotering utan målet ska nås genom kompetens och intresse.

Kontakt JAQT:  Veronica Lindberg, 0702-055199/ veronica.lindberg@studieframjandet.se