MARIESTAD-TÖREBODA JAKTVÅRDSKRETS

 

KRETSMÄSTERSKAP FÖR JAKTLAG

Mariestad/Töreboda jaktvårdskrets arrangerar kretsmästerskap för jaktlag på Ymsens Jaktskyttebana lördagen den 18 september. 
Anmälan mellan 08.00 – 10.30. (Skjutning fram till kl. 12.00) 
Minst tre skyttar från varje jaktlag för att kunna delta.
De tre bästa resultaten ur varje jaktlag summeras.
Ta med eget vapen och egen ammunition.
För ytterligare information kontakta Bernt Kull, 0707-267807

Välkomna / Styrelsen

KRETSÅRSMÖTE 2021

Kretsårsmötet 2021 har genomförts digitalt.
Årsmötesprotokoll från årsmötet 2021 är nu justerat och finns tillgängligt i meny´n till höger under fliken årsmötesprotokoll.

Ymsens Jaktskytteklubb

NYA SKJUTTIDER FÖR 2021 FINNS INLAGDA I MENY´N TILL HÖGER

På grund av den pandemi som pågår och regler som styr genomförande av möten och sammankomster har styrelsen bestämt att ställa in det årsmöte som normalt hålls i början av mars. Årsmöte kommer att hållas senare när omständigheterna medger detta. Skyttet planeras att komma igång som vanligt i månadsskiftet april-maj. Medlemsavi och skytteinformation kommer att sändas ut som tidigare per post i början av april.

Arbetsdag 24/4 kl. 09.00, annonseras även i Mariestadtidningens föreningsnytt. OBS! Ta med eget fika.

Vid frågor ko