MARIESTAD-TÖREBODA JAKTVÅRDSKRETS

 

 

 

SKYTTE VID YMSEN

INFORMATION TILL NYCKELÄGARE VID YMSENS JAKTSKYTTEBANA.

VILTMÅLSBANAN(22LR) ÄR STÄNGD TILL VIDARE PÅ GRUND AV TRASIG ELMOTOR.
FELET ÅTGÄRDAS SÅ SNART SOM MÖJLIGT OCH NY INFORMATION ANSLÅS NÄR BANAN ÄR REPARERAD.

STYRELSEN

 

KRETSÅRSMÖTE  2020

Kretsårsmöte 2020 hölls på Sötåsenskolan, Töreboda måndagen den 24 februari kl. 19.00.
Jan Erik Fasth föreläste om sina många år som eftersöksjägare. Intressant föredrag som uppskattades av mötesdeltagarna.
Nytt protokoll från årsmötet finns inlagt.
Gå in på menyfliken under årsmötesprotokoll så går det att läsa årsmötesprotokoll för 2020.

 

YMSENS JAKTSKYTTEBANA

ÅRSMÖTE GENOMFÖRT, NYA TIDER OCH NY INFORMATION ÄR ANSLAGEN.

 

Jägareförbundet Skaraborg

Gå in under länken  i länklistan för att se vad som finns vad gäller information och
föreläsningar arrangerade av länsföreningen.