MARIESTAD-TÖREBODA JAKTVÅRDSKRETS

 

KRETSÅRSMÖTE 2021

Kretsårsmötet 2021 har genomförts digitalt.
Årsmötesprotokoll från årsmötet 2021 är nu justerat och finns tillgängligt i meny´n till höger under fliken årsmötesprotokoll.

Ymsens Jaktskytteklubb

NYA SKJUTTIDER FÖR 2021 FINNS INLAGDA I MENY´N TILL HÖGER

På grund av den pandemi som pågår och regler som styr genomförande av möten och sammankomster har styrelsen bestämt att ställa in det årsmöte som normalt hålls i början av mars. Årsmöte kommer att hållas senare när omständigheterna medger detta. Skyttet planeras att komma igång som vanligt i månadsskiftet april-maj. Medlemsavi och skytteinformation kommer att sändas ut som tidigare per post i början av april.

Arbetsdag 24/4 kl. 09.00, annonseras även i Mariestadtidningens föreningsnytt. OBS! Ta med eget fika.

Vid frågor kontakta Thomas Olsson, 0706-36 51 41 eller Lars Jansson 0708-33 54 15.

Viltmålsbanan är möjlig att använda för nyckelägare om snön inte hindrar driften av figuren.
Inskjutningsbänken är tillgänglig att använda för inskjutning av vapen och riktmedel.
Ta med eget målmaterial, städa upp efter avslutad inskjutning.

 

Jägareförbundet Skaraborg

Gå in under länken  i länklistan för att se vad som finns vad gäller information och
föreläsningar arrangerade av länsföreningen.