MARIESTAD-TÖREBODA JAKTVÅRDSKRETS

 

 

KRETSÅRSMÖTE

Mariestad/Töreboda jaktvårdskrets håller årsmöte i Marci Hus, Ullervad, måndagen den 6 februari 2023 kl. 19.00.

 

Ymsens Jaktskytteklubb

Årsmöte för 2023 hålls på restaurang Nya X-Baren i Mariestad tisdagen den 7 mars kl. 19.00.
Stadgeenliga ärenden.
Välkomna / Styrelsen

Ymsens Jaktskytteklubb

Banan är stängd för säsongen. Nästa säsongstart i månadsskiftet april-maj 2023.

Vid frågor kontakta Thomas Olsson, 0706-36 51 41 eller Lars Jansson 0708-33 54 15.

Viltmålsbanan är möjlig att använda för nyckelägare om snön inte hindrar driften av figuren.
Inskjutningsbänken är tillgänglig att använda för inskjutning av vapen och riktmedel.
Ta med eget målmaterial, städa upp efter avslutad inskjutning.

Jägareförbundet Skaraborg

Gå in under länken  i länklistan för att se vad som finns vad gäller information och
föreläsningar arrangerade av länsföreningen.