Information och kontaktpersoner jaktskyttebanan

Skytteinformation Ymsens jaktskyttebana 2021

Byte av telefon och adress meddelas kassören på telefon 0708-335415 alt. Mail: lasse.fors94@gmail.com

Träningsskjutning på älgbanan för endast medlemmar

Tisdagar 27/4, 4/5, 11/5, 18/5, 25/5, 1/6, 8/6, 15/6 och 22/6. Anmälan mellan 18.00-20.00

Skjutchefer: Thomas Olsson, Claes Läth, Peter Nordin
Egen ammunition och eget gevär medtages

Allmän skjutning – anmälningstider

Lördagar 13.00-15.00         Eget vapen och egen ammunition medtages

Söndagar 09.00-12.00        Eget vapen och egen ammunition medtages

All skjutning avslutas senast kl. 21.00

Skjutning under juli månad är förbjuden. Inskjutning i bänk tillåten.

Redovisning

BG: 5811-5130                    SWISH: 123 056 29 18

Årsavgift medlemskap Senior 200 kronor/år, Ungdom upp t.o.m. 18 år 100 kronor/år

Funktionärer

Var lojala mot skjutcheferna och kom i god tid innan skjutningen börjar.

Om du har förhinder – ditt ansvar är att byta med någon annan och meddela detta till skjutchefen i god tid.

Provledare Jägarexamen

Telefon Mobiltelefon
Thomas Olsson 070-636 51 41
Jonas Johansson 070-592 74 66
Jan Karlsson 070-624 06 95
Lars Jansson 070-833 54 15
Hans Nyman
Per-Åke Larsson

 

Uthyrning av älgbanan   250 kronor/timma, om skjutledare behövs är kostnaden 500 kronor/timma.
Uthyrning av hagelbana  250 kronor/timma, av styrelsen godkänd funktionär skall finnas på plats.

Angående banhyra, kontakta Lars Jansson Mobiltelefon 070-833 54 15

ARBETSDAG 25/4 KL.09.00.

STÄDNING OCH IORDNINGSTÄLLANDE AV BANAN INFÖR
ÅRETS SKYTTESÄSONG.    VI HÅLLER AVSTÅND.

//Styrelsen