Ymsens Jaktskytteklubb

YMSENS JAKTSKYTTEBANA 2020

Tisdagsskjutning på trapbanan börjar den 28 april.
Älgbanan öppnar lördagen den 2 maj, skjutning på både älgbana och trapbana.
Nya skjuttider för 2020 är inlagda på respektive banas sida.

Arbetsdag lördagen den 25 april kl 09.00.
Då samlas vi för att iordningställa banan inför årets skjutningar.
Klubben bjuder på korv och öl.
Väl mött
// Styrelsen

Skjutbänken är tillgänglig för inskjutning.
Ta med eget målmaterial, rör med en invändig diameter på 100 mm finns nedgrävda.
Ta med målmaterial hem, HÅLL RENT!

Viltmålsbanan är tillgänglig för nyckelägare.
Kan användas så länge det är snöfritt.
Eget vapen och egen ammunition medtages.

Styrelsen

 

OBS! SAMMA VAPENRUTINER SOM TIDIGARE GÄLLER ÄVEN I ÅR, KLUBBEN TILLHANDAHÅLLER INGA GEVÄR OCH INGEN AMMUNITION TILL VARKEN KULA ELLER HAGELBANA. VAR OCH EN SKYTT FÅR HA MED SIG EGNA VAPEN OCH EGEN AMMUNITION.
DET FINNS VAPEN SOM TILLHANDAHÅLLS TILL ELEVER VID JÄGAREXAMENSUTBILDNING OCH PROVTAGNING.
VILTMÅLSBANAN HAR INGA BESTÄMDA SKJUTTIDER. UNDER ALLMÄNNA SKJUTNINGEN KAN BANAN ÖPPNAS OM NÅGON ÖNSKAR MEN MAN SKÖTER DEN HELT SJÄLV. ÄVEN HÄR GÄLLER EGET VAPEN OCH EGEN AMMUNITION.
DET GÅR ATT HYRA NYCKEL TILL VILTMÅLSBANAN, DÅ PLANERAR MAN SJÄLV SIN TRÄNINGSSKJUTNING.