Ymsens Jaktskytteklubb

YMSENS JAKTSKYTTEBANA 2023

Årsmöte för 2023 är genomfört.
Nya tider och aktuell information har lagts in på respektive sida.

Arbetsdag planerad till lördagen den 22/4 kl. 9.00.

 

Vid frågor kontakta Thomas Olsson, 0706-36 51 41 eller Lars Jansson 0708-33 54 15.

Viltmålsbanan är möjlig att använda för nyckelägare om snön inte hindrar driften av figuren.
Inskjutningsbänken är tillgänglig att använda för inskjutning av vapen och riktmedel.
Ta med eget målmaterial, städa upp efter avslutad inskjutning.

 

 

OBS! SAMMA VAPENRUTINER SOM TIDIGARE GÄLLER ÄVEN I ÅR, KLUBBEN TILLHANDAHÅLLER INGA GEVÄR OCH INGEN AMMUNITION TILL VARKEN KULA ELLER HAGELBANA. VAR OCH EN SKYTT FÅR HA MED SIG EGNA VAPEN OCH EGEN AMMUNITION.
DET FINNS VAPEN SOM TILLHANDAHÅLLS TILL ELEVER VID JÄGAREXAMENSUTBILDNING OCH PROVTAGNING.
VILTMÅLSBANAN HAR INGA BESTÄMDA SKJUTTIDER. UNDER ALLMÄNNA SKJUTNINGEN KAN BANAN ÖPPNAS OM NÅGON ÖNSKAR MEN MAN SKÖTER DEN HELT SJÄLV. ÄVEN HÄR GÄLLER EGET VAPEN OCH EGEN AMMUNITION.
DET GÅR ATT HYRA NYCKEL TILL VILTMÅLSBANAN, DÅ PLANERAR MAN SJÄLV SIN TRÄNINGSSKJUTNING.