Ymsens Jaktskytteklubb

YMSENS JAKTSKYTTEBANA 2021

NYA SKJUTTIDER FÖR 2021 FINNS INLAGDA  PÅ RESPEKTIVE BANA I MENY´N TILL HÖGER

På grund av den pandemi som pågår och regler som styr genomförande av möten och sammankomster har styrelsen bestämt att ställa in det årsmöte som normalt hålls i början av mars. Årsmöte kommer att hållas senare när omständigheterna medger detta. Skyttet planeras att komma igång som vanligt i månadsskiftet april-maj. Medlemsavi och skytteinformation kommer att sändas ut som tidigare per post i början av april.

Arbetsdag 24/4 kl. 09.00, annonseras även i Mariestadtidningens föreningsnytt. OBS! Ta med eget fika.

Vid frågor kontakta Thomas Olsson, 0706-36 51 41 eller Lars Jansson 0708-33 54 15.

Viltmålsbanan är möjlig att använda för nyckelägare om snön inte hindrar driften av figuren.
Inskjutningsbänken är tillgänglig att använda för inskjutning av vapen och riktmedel.
Ta med eget målmaterial, städa upp efter avslutad inskjutning.

 

 

OBS! SAMMA VAPENRUTINER SOM TIDIGARE GÄLLER ÄVEN I ÅR, KLUBBEN TILLHANDAHÅLLER INGA GEVÄR OCH INGEN AMMUNITION TILL VARKEN KULA ELLER HAGELBANA. VAR OCH EN SKYTT FÅR HA MED SIG EGNA VAPEN OCH EGEN AMMUNITION.
DET FINNS VAPEN SOM TILLHANDAHÅLLS TILL ELEVER VID JÄGAREXAMENSUTBILDNING OCH PROVTAGNING.
VILTMÅLSBANAN HAR INGA BESTÄMDA SKJUTTIDER. UNDER ALLMÄNNA SKJUTNINGEN KAN BANAN ÖPPNAS OM NÅGON ÖNSKAR MEN MAN SKÖTER DEN HELT SJÄLV. ÄVEN HÄR GÄLLER EGET VAPEN OCH EGEN AMMUNITION.
DET GÅR ATT HYRA NYCKEL TILL VILTMÅLSBANAN, DÅ PLANERAR MAN SJÄLV SIN TRÄNINGSSKJUTNING.