Viltmåls-banan

 

Årsmötet har tagit beslut om att tills vidare inte bemanna viltmålsbanan. De programlagda skjuttiderna med funktionär har utnyttjats i väldigt ringa omfattning.
Är det någon som vill skjuta i samband med allmänna skjutningar så kan banan öppnas, men man sköter sig helt själv.
Nyckelägare kan skjuta hela året. Vintertid kan snö förhindra möjligheten att köra viltmålsbanan.
Nyckel kan hyras, man betalar en dispositionskostnad, nyckelkostnad samt en årlig hyra(banavgift). När man har nyckel kan man planera sin träningsskjutning själv.
Endast skytte med klass 4, kal 22 long.
Kostnad för att lösa ut nyckel till viltmålsbanan:
Medlemsavgift        200 kr   (årlig kostnad)
Nyckelkostnad        200 kr   (engångskostnad)
Dispositionsavgift   200 kr   (återbetalas vid det tillfälle då man inte längre vill ha nyckeln kvar.)
Banavgift                  150 kr   (årlig kostnad)

Borttappad nyckel ska till Ymsens JSK ersättas med 500 kronor.

Kontakta Lars Jansson, 070-833 54 15, för mer information.