Styrelsen

Om oss

Allmänt

Mariestad/Töreboda jaktvårdskrets är verksam inom dessa kommuner. Kretsen har ca 520 medlemmar.

Styrelse och övriga funktionärer 2023

Styrelse

Niklas Nilsson – ordförande
Håkan Krussgård – v ordförande, studieansvarig
Micael Hamilton – kassör, medlemsansvarig
Bernt Kull – sekreterare
Rickard Edvardsson
Elisabeth Thisner
Henrik Salomonsson – rovdjursansvarig
David Engelbrektsson

Suppleanter

Ulf Sjöberg
Anders Landenmark
John Engdal

Valberedning

Håkan Landenmark – sammankallande
Ingemar Karlsson
Bengt Andersson

Revisorer

Jonas Jonzon
Ulf Hermansson

Revisorsuppleanter

Lennart Karlsson
Anders Karlsson

Ansvarig för hemsida

Lars Jansson

Samordnare trafikvilt

Lars Jansson – Mariestads kommun
Håkan Krussgård – Töreboda kommun