Styrelsen

Om oss

Allmänt

Mariestad/Töreboda jaktvårdskrets är verksam inom dessa kommuner. Kretsen har ca 520 medlemmar.

Styrelse och övriga funktionärer 2018

Styrelse

Niklas Nilsson – ordförande
Håkan Krussgård – v ordförande, studieansvarig
Micael Hamilton – kassör, medlemsansvarig
Bernt Kull – sekreterare
Rickard Edvardsson
Elisabeth Thisner
Henrik Salomonsson – rovdjursansvarig
Lennart Karlsson

Suppleanter

Ulf Sjöberg
Anders Landenmark

Valberedning

Håkan Landenmark – sammankallande
Ingemar Karlsson
Bengt Andersson

Revisorer

Sven-Olof Jonsson
Stefan Gustavsson

Revisorsuppleanter

Per Beckman
Ulf Hermansson

Ansvarig för hemsida

Lars Jansson

Samordnare trafikvilt

Håkan Sköld – Mariestads kommun, även hundansvarig
Håkan Krussgård – Töreboda kommun