Jaktskytte

 

Jaktskytteansvarig i kretsen är Per Beckman.
Finns frågor kring skytte och skytteaktiviteter kan man kontakta honom.
Inom kretsen finns även Ymsens jaktskytteklubb, har en egen flik i meny´n till höger.