Jaktskytte

 

Inom kretsen finns Ymsens jaktskytteklubb, har en egen flik i meny´n till höger.