Norrorts Jaktvårdskrets

VALLENTUNA – TÄBY – DANDERYD – SIGTUNA ÖSTER OM E4

Norrorts Jaktvårdskrets är en lokal organisation inom Svenska Jägareförbundet för kommunerna Vallentuna, Täby, Danderyd och Sigtuna öster om E4:an. Kretsens uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen, driva lokala jakt- och viltvårdsfrågor och organisera eftersök av trafikskadat vilt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi arrangerar en mängd roliga aktiviteter för medlemmarna i vår jaktvårdskrets. Vissa av dessa aktiviteterna brukar bli fullbokade mycket fort – vill du bli informerad tidigt om det som är på gång kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev

Gå med i vår Facebookgrupp

Vi har en sluten Facebookgrupp för våra kretsmedlemmar. Här publiceras relevanta nyheter och information om våra evenemang. Du kan även nå andra jägare i ditt område för att utbyta tips och erfarenheter.

ÅTERKOMMANDE AKTIVITETER OCH EVENEMANG

För aktuella datum, kolla vår Evenemangskalender

Skytteträningar


Vi är ofta i skjutbiografen eller på skjutbanan och tränar vårt skytte. Norrorts Jaktvårdskrets står för banhyran, du betalar endast för din egen ammunition.

Hundträningar


Även hundarna måste hållas i trim. Norrorts Jaktvårdskrets arrangerar subventionerade hundträningar i vilthägnen på Almunge Hundcenter samt föreläsningar och individanpassad hundträning. 

Prova-på-jakt-och-slakt


För ungdomar och nybörjare arrangerar vi subventionerade prova-på-jakter med påföljande tillvaratagande av viltet.

Jakt


Vi arrangerar jakter på Bogesunds 2.400 hektar viltrika jaktmark. Vi jagar i första hand älg, rådjur, hare, vildsvin och räv.  Efter avslutad jakt tar vi gemensamt hand om det fällda viltet i slakteriet. 

Viltundersökarutbildning


Med denna utbildning får du (och ditt jaktlag) kunskaper att tillvarata och undersöka vilt på ett situationsanpassat och hygieniskt sätt. Teori varvas med praktiska övningar.

Jägarexamen


Under vår och höst arrangerar Norrorts Jaktvårdskrets  kurser för jägarexamen. 1000,- i rabatt om du är 21 år eller yngre. 

Vill du tillhöra vår jaktvårdskrets?

Som medlem i Jägareförbundet tillhör du en jaktvårdskrets.Om du inte gör något aktivt val vid inträdet i Jägareförbundet blir du placerad i den krets där du är bosatt. Norrorts Jaktvårdskrets består av cirka 1700 medlemmar och täcker kommunerna Vallentuna, Täby, Danderyd och Sigtuna öster om E4:an. Tillväxten är stark. Om du redan är medlem i Jägareförbundet när du flyttar till Vallentuna, Täby, Danderyd eller Sigtuna öster om E4:an måste du själv ändra din kretstillhörighet. Om du jagar i Täby eller Vallentuna men inte är bosatt här kan du byta kretstillhörighet till oss.

Skicka en E-post till medlem@jagareforbundet.se där du anger
– ditt namn
– ditt medlemsnummer eller personnummer
– att du vill byta till Norrorts Jaktvårdskrets

Du kan även ringa 020-22 00 10 om du vill prata med vår medlemsavdelning

Delar av din medlemsavgift går till att stödja kretsens arbete och aktiviteter. Du måste vara knuten till vår krets för att få delta vid vissa av kretsens subventionerade aktiviteter, t.ex. skjutdagar, jakter m.m. Om du inte är medlem i Svenska Jägareförbundet kan du bli det HÄR