Styrelsen

Norrorts Jaktvårdskrets styrelse består av följande ledamöter och suppleanter.

Ordinarie ledamöter

Ordförande

Kjell Åkerström
0708-228867, el-bygghiss@telia.com

Vice ordförande, utbildningsansvarig

Håkan Svensson,

hakansvensson14@outlook.com

Kassör

Krister Enwall
08-6310477, 0761-10 21 40, krister.enwall@telia.com

Sekreterare, rovdjursansvarig

Per Andersson, Stångberga 21 186 97 Brottby
070-5614749, peroande@gmail.com

Eftersöksansvarig, Hundansvarig

Jimmy Gustavsson
070-672 70 11, jimmy@almungehundcenter.se

Ungdomsansvarig

Håkan Svensson, hakansvensson14@outlook.com

JAQT-ansvarig

Marianne Tersmeden
08-51235900, 0709528273, marianne.tersmeden@gmail.com

Skytteansvarig

Jens Terelius

070-2905493, jens@jakthundsteamet.se

Kommunikation & webb

Johan Berger
0704184918, berger_johan@yahoo.se

Sociala medier

Jan Heggen, jgheggen@gmail.com

Valberedning Sammankallande

Lenita Gustavsson, lenita2010@live.se