Styrelsen

Norrorts Jaktvårdskrets styrelse består av följande ledamöter och suppleanter.

Ordinarie ledamöter

Ordförande

Anders Brismo

Vice ordförande, utbildningsansvarig

Kjell Åkerström el-bygghiss@telia.com

Kassör

Åke Fröderberg, norrgard111@gmail.com

Sekreterare, rovdjursansvarig

Per Andersson,
070-5614749, peroande@gmail.com

Eftersöksansvarig, Hundansvarig

Jimmy Gustavsson
070-672 70 11, jimmy@almungehundcenter.se

Ungdomsansvarig

Robert Svensson Robert.R.Svensson@hotmail.com

JAQT-ansvarig

Pia Kukka piak@piak.net

Skytteansvarig

Johan Berger
0704184918, berger_johan@yahoo.se

Kommunikation & webb

Johan Berger
0704184918, berger_johan@yahoo.se

Sociala medier

Jan Heggen, jgheggen@gmail.com

Valberedning Sammankallande

Peter Bokström bokis@telia.com

Suppleanter

Maria Zetterlund, Pia Kukka, Håkan Svensson, Johan Winberg