Eftersök – så funkar det

Eftersök av trafikskadat vilt, så här fungerar det

När man ringer SOS Alarm 112 efter en viltkollision kopplas man till polisens länskommunikationscentral (LKC).


Polisens länskommunikationscentral i Stockholm. Foto Benny Wilhelmsson 

Inom varje kommun har Nationella Viltolycksrådet ett antal kontaktpersoner som ansvarar för var och en sin del av vägnätet (ansvarsområden). På polisens LKC finns en karta där det framgår vilket ansvarsområde som ansvarar för just det vägområdet där den anmälda viltkollisionen har inträffat.

En av kontaktpersonerna underrättas per telefon av LKC om den inträffade viltkollisionen. Kontaktpersonen arbetar efter upprättade rutiner som innebär att skadat vilt kan avlivas och tas om hand så fort som möjligt.


Lidandet är avslutat. Älgen hade benskador på båda frambenen efter sammanstötning med motorfordon. Foto Mikael Lundin

Källa: Nationella Viltolycksrådet, www.viltolycka.se