Viltolyckor och eftersök

Kolliderat med vilt? RING 112

Som en av 16 organisationer ingår Svenska Jägareförbundet i Nationella Viltolycksrådet. Svenska Jägareförbundets uppdrag består av att på lokal nivå organisera kompetenta eftersöksjägare med syfte att minska trafikskadat vilts lidande.

Inom Vallentuna, Täby, Danderyd och Sigtuna Östra sker varje år uppåt 300 viltolyckor som rapporteras till Polisen. Ett tjugotal personer ingår i kretsens eftersöksorganisation. Som eftersöksjägare förväntas du ställa upp under alla dygnets tider, i vått och torrt, varmt och kallt, för att förkorta lidandet för påkört vilt.

En eftersöksjägare skall inneha jägarexamen, eftersökshund enligt NVR:s riktlinjer, licens för kulvapen i klass 1 samt godkänd utbildning ”trafiksäkerhet vid eftersök av trafikskadat vilt”. Dessutom ska man vara godkänd av polisen och använda av polisen tilldelad skyddutrustning. Om du är intresserad av att bli eftersöksjägare – kontakta kretsens eftersöksansvarige Jimmy Gustavsson: jimmy@almungehundcenter.se