Viltvård och jakt i Danderyd

All jakt inom Danderyds kommun klassas som skyddjsakt

Särskilda bestämmelser kring viltvård och jakt i Danderyd kommun

Danderyds Viltvårdskommitté är en grupp särskild utvalda jägare som på uppdrag av Danderyds kommun ansvarar för nödvändig viltvård och skyddsjakt inom Danderyds kommun. Dessa jägare ansvarar också för att eftersöka, avliva och forsla bort skadat vilt på kommunens mark.

Jourtelefon skadat djur: 0760-64 45 93

Foto: Allan Wallberg

Trafikeftersök

Trafikeftersök utförs inom ramen för NVR av jaktvårdskretsens eftersöksorganisation och skall i första hand rapporteras till polisen på larmnummer 112. Sker inte detta betraktas det som smitning och är belagt med böter. Du är också skyldig att märka ut kollisionsplatsen.

Jakt = skyddsjakt

All jakt på kommunens mark sker i form av så kallad skyddsjakt, det vill säga jakt vars syfte är att förebygga eller minska skador och miljömässiga olägenheter förorsakade av vilt. Enligt kommunens ordningsstadga krävs för all jakt inom kommunen ett av polismyndigheten särskilt utfärdat skottlossningstillstånd.
Läs  mer på kommunens sida HÄR eller på FB HÄR.