Välkommen till Rekarne Jaktvårdskrets


Länsstyrelsen uppmanar till återhållsamhet vid jakt med hund


Om intresse finns för att gå jaktledarutbildning, kontakta utbildningsansvarig Johan Hultman 0722044765, jom.hultman@gmail.com


Jägarexamenkursen är nu fulltecknad!


OBS! Björnpasset på måndag 30/7 i Öjagropen är inställt!!!


Nyhetsbrev 70


Programblad 18-19


Skyddsjakt på Kron- och Dovkalv


Handlingsplan Vildsvin 2017


Hur minskar vi risken för utbrott av afrikansk svinpest i Sverige?


Höjd beredskap mot vildsvinen


Information om Chronic wasting disease (CWD)


Facebookgrupp: ”Svenska Jägareförbundet Rekarne jaktvårdskrets
Kontakta Karl-Johan kalle_l2@msn.com för tillträde till gruppen