Välkommen till Rekarne Jaktvårdskrets


OBS! Älgmötet som skulle ägt rum den 25/9 i Lista sockengård är inställt p.g.a. rådande coronapandemi!


Jaktledareutbildning arrangeras om intresse finns.

Intresseanmälan till Kristoffer Lennstrand, 0702251177
lennstrand@gmail.com


Info Covid-19


Nyhetsbrev 91


Jaktblad 2020


Hej!

För att kunna få info om kurser och aktiviteter från kretsen så är det viktigt att man har rätt e-postadress registrerad!
Man uppdaterar den här genom att logga in och ange aktuell e-postadress
Skulle det inte fungera så finns det info om hur man får hjälp här


Skyddsjakt på Kron- och Dovkalv


Hur minskar vi risken för utbrott av afrikansk svinpest i Sverige?


Höjd beredskap mot vildsvinen


Information om Chronic wasting disease (CWD)


Facebookgrupp: ”Svenska Jägareförbundet Rekarne jaktvårdskrets
Kontakta Karl-Johan kalle_l2@msn.com för tillträde till gruppen