Ungdomsaktiviteter

Ungdomsaktiviteter för ungdomar upp till 25

Ungdomsläger
Datum: 5-6/8
Plats: Eskedalskärr. 7 personer.

Aktiviteter: Skytte, predatorjakt samt viltvård.
Ålder 13- 25 år
Anmälan senast 30 juni. Först till kvarn…

Harjakt under hösten

Datum och tid kommer att meddelas senare.
Se vidare på hemsidan för datum, plats och övrig information.
Även ungdomar utan jägarexamen är välkomna.


Kontaktperson för ungdomsaktiviteterna är:

Lars-Olov Pettersson, 0703147638