Hyra lerduvekastare

En mobil lerduvekastare finns att hyra för kretsens medlemmar för 100 kr per dygn, insättes på valfritt 90-konto och kvitto uppvisas vid återlämnande av kastaren.

För mera information samt hyra kontakta

Carl-Oskar Eriksson, 070-4869416
carl.oskar.eriksson@gmail.com