Styrelse 2018

Styrelse

Ordförande
Christa Kruse, 0707205494
christa.kruse@bahnhof.se

Vice ordförande
Claes Eriksson, 0703133087
claes.eriksson@bredband2.com

Kassör / Miljöansvarig
Karl-Johan Larsson, 0702590439
kalle_l2@msn.com

Sekreterare
Lotta Prennfors, 0706401182
lotta.prennfors@gmail.com

Ledamot/viltolyckor (utom eftersök väg)
Thomas Gustavsson, 0706491462
taxithomas@vastermo.se

Ledamot / Medieansvarig
Mauritz Klingspor, 0706707002
mauritz.klingspor@gmail.com

Ledamot / Webmaster
Ulf Nilsson, 0706559585
uffe53@live.se

Suppleant
Björn Larsson, 0703547081
bjorn.larsson.hassmyran@telia.com

Övriga funktionärer

Utbildningsansvarig
Johan Hultman, 0722044765
jom.hultman@gmail.com

Hundansvarig
Sandra Pettersson, 0737384722
sanpet87@hotmail.com

Rovviltansvarig
Anders Hermansson, 0709625705
andersherman@live.se

Skytteansvarig
Johan Hultman, 0722044765
jom.hultman@gmail.com

Ungdomsansvarig
Andreas Arnör, 0768761000
andreas.arnor@hotmail.com

Älgärenden
Roland Andersson, 0707215498
andersson.roland@bahnhof.se

Medlemsansvarig
Elisabeth Pettersson, 0762385244
bettan_pettersson@hotmail.com

Trafikeftersöksansvarig
Lars-Olov Pettersson, 0703147638
lars-olov_pettersson@hotmail.com

Valberedning

Anders Hermansson, 0709625705 (Sammankallande)
andersherman@live.se

Kenneth Bernhardsson, 0705856520

Revisorer

Sören Drott, 0702657996 (Sammankallande)
m.s.drott@tele2.se

Johan Landberg, 0767861007
johan.landberg@swecon.com

Revisorsuppleanter

Henrik Sigetoft, 0706847825
henrik.sigetoft@gmali.com

Jan-Erik Andersson, 0709905002
meckan48@hotmail.com

 

Mötesprotokoll finns att rekvirera från sekreteraren Lotta Prennfors, 0706401182 för de som är intresserade.