Styrelsen 2024

Styrelse

Ordförande/Mediaansvarig/Webmaster/JAQT
Jennifer Nordin, 070-8634637
jennifernordin@outlook.com

Vice ordförande/Sekreterare
Kristoffer Lennstrand, 070-2251177
lennstrand@gmail.com

Kassör
Karl-Johan Larsson, 070-2590439
kalle_l2@msn.com

Rovdjursansvarig
Andreas Arnör, 076-8761000
rovdjur.rekarne@gmail.com

Ledamot/Medlemsansvarig/Älg-ärenden/Skytteansvarig
Carl-Oskar Eriksson, 070-4869416
carl.oskar.eriksson@gmail.com

Suppleant/Miljöansvarig
Mathias Gunnarsson, 0700950116

Suppleant/Utbildningsansvarig
Pontus Westergren, 0737640716

Övriga funktionärer

Hundansvarig
Sandra Pettersson, 0737384722
sanpet87@hotmail.com

Trafikeftersöksansvarig
Lars-Olov Pettersson, 0703147638
lars-olov_pettersson@hotmail.com

Ungdomansvarig
Nicklas Karlsson, 0708862545

Valberedning

Pierre Altis

Magnus Karlsson

Nicklas Lindkvist (sammankallande)

Revisorer

Sandra Pettersson, 0737384722
sanpet87@hotmail.com

Johan Toll, 0733905587
toll_johan@hotmail.com

Revisorsuppleanter

Lars-Göran Gustafsson

Mötesprotokoll finns att rekvirera från sekreteraren Kristoffer Lennstrand, 0702251177 för de som är intresserade.