Styrelse 2022

Styrelse

Ordförande/Mediaansvarig/Medlemsansvarig
Carl-Oskar Eriksson, 0704869416
carl.oskar.eriksson@gmail.com

Vice ordförande/Sekreterare/Utbildniningsansvarig
Kristoffer Lennstrand, 0702251177
lennstrand@gmail.com

Kassör/Miljöansvarig
Karl-Johan Larsson, 0702590439
kalle_l2@msn.com

Ledamot/skytteansvarig/Älgärenden
Thomas Gustavsson, 0706491462
taxithomas@vastermo.se

Ungdomsansvarig/Rovviltsansvarig
Andreas Arnör, 0768761000
andreas.arnor@hotmail.com

Ledamot/Webmaster
Ulf Nilsson, 0706559585
uffe53@live.se

Övriga funktionärer

Hundansvarig
Sandra Pettersson, 0737384722
sanpet87@hotmail.com

Trafikeftersöksansvarig
Lars-Olov Pettersson, 0703147638
lars-olov_pettersson@hotmail.com

JAQT
Vakant

Valberedning

Jennifer Nordin, 0708634637 (Sammankallande)
jennifer.nordin@outlook.com

Thomas Gustavsson, 0706491462 (hjälper till)
taxithomas@vastermo.se

Revisorer

Sandra Pettersson, 0737384722
sanpet87@hotmail.com

Johan Toll, 0733905587
toll_johan@hotmail.com

Revisorsuppleanter

Henrik Sigetoft, 0706847825
henrik.sigetoft@gmali.com

Jan-Erik Andersson, 0709905002
meckan48@hotmail.com

 

Mötesprotokoll finns att rekvirera från sekreteraren Kristoffer Lennstrand, 0702251177 för de som är intresserade.