Styrelsen 2023

Styrelse

Ordförande/Mediaansvarig/Medlemsansvarig
Carl-Oskar Eriksson, 070-4869416
carl.oskar.eriksson@gmail.com

Vice ordförande/Sekreterare
Kristoffer Lennstrand, 070-2251177
lennstrand@gmail.com

Kassör
Karl-Johan Larsson, 070-2590439
kalle_l2@msn.com

Ungdomsansvarig/Rovdjursansvarig
Andreas Arnör, 076-8761000
rovdjur.rekarne@gmail.com

Ledamot/Webmaster/Utbildningsansvarig/JAQT
Jennifer Nordin, 070-8634637
jennifernordin@outlook.com

Suppleant/Miljöansvarig
Mathias Gunnarsson

Övriga funktionärer

Hundansvarig
Sandra Pettersson, 0737384722
sanpet87@hotmail.com

Trafikeftersöksansvarig
Lars-Olov Pettersson, 0703147638
lars-olov_pettersson@hotmail.com

Skytteansvarig/Älgärenden
Thomas Gustavsson, 0706491462
taxithomas@vastermo.se

Valberedning

Fredrik Nordin, 070-9659342 (Sammankallande)
hegge_016@hotmail.com

Thomas Gustavsson, 0706491462 (hjälper till)
taxithomas@vastermo.se

Revisorer

Sandra Pettersson, 0737384722
sanpet87@hotmail.com

Johan Toll, 0733905587
toll_johan@hotmail.com

Revisorsuppleanter

Lars-Göran Gustafsson

Jan-Erik Andersson, 0709905002
meckan48@hotmail.com

 

Mötesprotokoll finns att rekvirera från sekreteraren Kristoffer Lennstrand, 0702251177 för de som är intresserade.