Bilder från Gillberga skjutbana arbetsdagen 2015

GL-SKF-2015-04-25 10.33.02 GL-SKF-2015-04-25 10.33.30 GL-SKF-2015-04-25 10.33.39 GL-SKF-2015-04-25 10.35.24 GL-SKF-2015-04-25 10.39.02 GL-SKF-2015-04-25 10.41.14 GL-SKF-2015-04-25 10.41.20