Spårprov 2015

Kretsmästerskap i viltspår

Lördagen den 16 maj anordnades KM i viltspår i Rekarne jaktvårdskrets. Det var åtta ekipage som startade, tre ekipage gick öppen klass och fem ekipage gick anlagsklass. Det stora antalet deltagare medförde att det blev två olika provplatser med olika domare och starttider. Fyra prov låg vid Gunnarskäl och dömdes av domare Arne Allonen. De andra fyra proven låg vid Äskedalskärr (Hägran) och dömdes av domare Ola Lagerbäck.

KM_eftersök_2015-05-16_2

Vid Gunnarskäl gick följande ekipage:
Nina Lindkvist med Klefmarkens Vizla   borderterrier                     öppen klass
Nina Lindkvist med Björshults Busa        borderterrier                     öppen klass
Roger Ravenstam med Smack                   weimaraner                       öppen klass
Sandra Pettersson med Ludde                   labbe-korsning                 anlagsklass

Vid Äskedalskärr gick följande ekipage:  
Christa Kruse med Hvarsta Hvilmer       tax                                         anlagsklass
Kristina Eriksson med Jaeger                   tax                                         anlagskalss
Gunilla Binklinge med Carisma                herdehund                          anlagsklass
Elisabeth Pettersson med Kerstin            vit älghund/gul wachtel   anlagsklass

När samtliga ekipage hade gått och domarna hade haft överläggning, blev resultatet följade:
1:a                 Nina Lindkvist med Björshults Busa
2:a                 Kristina Eriksson med Jaeger
3:a                 Christa Kruse med Hvarsta Hvilmer

KM_eftersök_2015-05-16_2_1

Nina Lindkvist med Björshults Busa får därmed en inteckning i Roland Anderssons vandringspris samt representera Rekarne jaktvårdskrets vid länsmästerskapet i viltspår i augusti.

Ett stort tack till domare Arne Allonen och Ola Lagerbäck samt till Huntyard & Berra i Eskilstuna och Roland Andersson.