Afrikansk svinpest

Vad är afrikansk svinpest?

Afrikansk svinpest är en extremt allvarlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin.

Under 2023 upptäcktes det första fallet i Sverige, på vildsvin i Fagerstatrakten.

Afrikansk svinpest har sedan 2007 etablerat sig i bland annat Kaukasus och Ryssland, och förekommer sedan 2014 även i ett flertal länder i EU. Under 2018 upptäcktes också de första fallen av afrikansk svinpest i Kina.

Forskare har varnat för att en fjärdedel av världens grisbestånd kan slås ut av den dödliga och smittsamma sjukdomen.

Smittspridning kan ske via direktkontakt mellan djur, eller genom indirekt överföring via till exempel personer, transportbilar, redskap med mera. Eftersom viruset kan överleva flera år i kylt eller fryst kött och i många rökta eller saltade produkter så är matavfall ett mycket viktig spridningssätt till nya områden.

Olika kliniska former kan ses, från ett mycket snabbt perakut förlopp då grisarna dör innan några symtom har hunnit observeras, till ett långsammare förlopp med varierande sjukdomsbild som kan fortgå under flera månader. Akut afrikansk svinpest börjar med hög feber som följs av upphörd foderlust och nedsatt allmäntillstånd. Dräktiga suggor kastar vanligen på ett tidigt stadium. Huden blir ofta blåaktigt missfärgad på delar av kroppen. Gången är ostadig och okoordinerad. Andningssvårighet, ögonflöde, kräkningar, diarré samt blödningar från mun och ändtarm är andra symtom som kan ses.

Smittade djur dör vanligen inom fem till tio dagar. Även om sjukdomsbilden hos ett infekterat djur i typiska fall är dramatisk, kan man på grund av smittans natur förvänta sig att endast enstaka djur i en besättning drabbas initialt. Vildsvin drabbas med samma symtom som tamgrisar. Afrikansk svinpest lyder under epizootilagen.

Om man misstänker att ett djur drabbats av sjukdomen måste man genast tillkalla veterinär. Till dess att en veterinär tar sig an fallet måste man själv göra allt man kan för att förhindra smittspridning. Man måste se till att inga andra grisar utsätts för direkt eller indirekt kontakt med smittade djur. Misstänkt smittade grisar får absolut inte flyttas från den besättning eller det stall där de befinner sig.

Hittar du döda vildsvin så rapportera detta till SVA: https://rapporteravilt.sva.se/

Jägareförbundet har en speciell hemsida för den som vill ha mer information: https://jagareforbundet.se/vilt/viltsjukdomar/afrikansk-svinpest/

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar