UJVK tackar!

 

Banchef Hermann Blenk (i mitten) och styrelseledamoten Torbjörn Olsson (främst) i Uppsala Jaktvårdskrets fick på länsföreningens årsstämma föreningens medaljer i guld, för ”omfattande och långvarigt osjälviskt ideellt arbete vilket varit till gagn för främjande av viltförvaltningen i jaktvårdskretsen”.

Hermann fick dessutom diplom samt medel ur Wallenbergska Fonden. Belöningarna delades ut av omvalde ordföranden, Torsten Nilsson (i bakgrunden) i Jägareförbundet Uppsala län.

Deras outtröttliga arbete för att hålla kretsens jaktskyttebanor öppna har varit och är fortsatt ovärderligt! Nu senast genom att byta tak på lokalerna på skjutbanan och skaffa ny motor så att pappälgen outtröttligt kan springa fram och tillbaka på älgbanan! Kretsen tackar och gratulerar!

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar