Trafikverket bygger viltstängsel vid Trafikplats Brottby på E18

Vi har nu fått glädjande besked att Trafikverket har beslutat om utbyggnad av viltstängslet längs E18 vid Karby/Brottby. I ett svarsbrev till Jägareförbundet Norrorts styrelse skriver Trafikverket:

”Tack för din skrivelse om ’Komplettering av viltstängsel vid Trafikplats Brottby på E18’. Trafikverket är medvetna om problematiken ni beskriver och kommer att åtgärdas. Under 2019 beräknas viltstängslet på E18 vid Trafikplats Brottby att kompletteras.”

Vid jaktvårdskretsens årsmöte 2018 antogs en motion att kretsens styrelse skall driva på i frågan att bygga viltstängsel längs E18 vid Karby/Brottby. Styrelsens arbete har letts av ordföranden Kjell Åkerström, som är mycket glad över Trafikverkets svar:

”Styrelsen har under senaste året haft dialog med ett flertal myndigheter för att kunna förse Trafikverket med ett väl genomarbetat och förankrat dokument som beskriver behovet av viltstängsel i Karby. Vi är mycket glada över att vår förfrågan nu har hörsammats då det förutom de uppenbara trafiksäkerhetsmässiga fördelarna även har stor betydelse för viltstammen i området.” 

När byggnationerna är slutförda kommer E18 ha sammanhängande viltstängsel från Täby till Norrtälje.

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar