Elevens val Juni -13

Elevens val uppe på Viggesågen med övernattning. Dagarna fylldes med viltvård och skytte.
Kvällarna fylldes med skoj, stoj och mycket skratt. Tack alla inblandade!