Utmärkelser från Wallenbergska fonden

 

 

Den 25mars höll Jägareförbundet MittNorrland sitt årsmöte på Hallstaberget  i Sollefteå.

Bergs Jaktvårdskrets tilldelades ett stipendium från Wallenbergska fonden på 2000 kronor, för de instatser

som gjorts i kretsen.

Bland annat genom att skänka den årliga älgen till skolans verksamhet.

Vi tackar hjärtligt och är mycket stolta och hedrade över utmärkelsen