Rovdjur

Rapportera rovdjur !!!

Vinterhalvåret är den tid då inventering sker på våra stora rovdjur.
Inventeringen ligger till grund för hur de stora rovdjuren sedan kommer att förvaltas. Vi kan alla bidra med värdefull information om vi rapporterar in sedda djur och spårobservationer snarast möjligt !
Det som kartläggs är:

Lodjur, endast familjegrupper (flera djur tillsammans)
Järv
Varg
Björn
Samtliga björnobservationer räknas under barmarksperioden.

Spår eller observerade rovdjur av dessa kategorier rapporteras snarast till kretsens rovdjurssamordnare som i Bergs jvk är:

Niklas Öst
070-645 13 35
nicke.ost@gmail.com