Bli medlem

Bästa sättet att bevara den svenska jakten. Bli medlem i Sveriges största jaktorganisation.

Medlemmar bildar en jaktvårdskrets som bildar en länsförening och tillsammans bildar vi Svenska jägareförbundet som jobbar för att ditt intresse skall bevaras och kan utövas med hjälp av kunskap och fakta. Fler medlemmar ger ett starkare förbund. Därför behövs DU !!!

Tack vare det arbete som görs i Jägareförbundet så bor du i ett av världens bästa jaktländer. Det är allas vårt arbete som gör att du kan släppa hunden på din jaktmark eller att vi har så generösa jakttider att vi i stort sett har något att jaga året runt!

Vill du bli medlem?    Läs mer om: Medlemsalternativ