Nyheter Arkiv

Inbjudan älgjakt för nya jägare

Vecka 41, den 11 oktober till 14 oktober jagar vi älg på Viggesågen.
Vi inbjuder i första hand nya jägare att deltaga.
Vi kräver avlagt skjutprov, brons. Medlem i Berg JVK och statligt jaktkort förstås.
I priset 300 kr dag ingår jaktkort samt lunch. Möjlighet att köpa kött finns.
Anmälan senast 1 oktober till:
Sven Gunnar Sivertsson
sveng.sivertsson@telia.com
0705835148

Jakt ledare: Sven Gunnar Sivertsson och Eddie Gabrielsson

Läs mer

Digitalt Årsmöte 23 februari kl. 19:00

Vi vill informera om att vårt årsmöte hålls tisdagen 23 februari, kl 19:00:

Då omständigheterna är som de är kommer vi inte ha något fysiskt årsmöte i år.

Vi håller det digitalt genom verktyget Zoom.

Mötet börjar kl 19:00 tisdagen den 23:e februari men vi kommer också att hålla ett testmöte den 22:a.

För att delta så är det väldigt viktigt att man anmäler sig senast den 17 februari till mailadressen: akeinebrant@hotmail.com

I mailet uppger man sitt namn, sitt medlemsnummer (om man känner till det) samt till vilken mailadress man vill ha kallelsen till mötet.

Varje medlem som önskar delta i röstning måste logga in från en egen dator, surfplatta eller smarttelefon. Sitter man tillsammans vid samma enhet så kan bara den som loggar in på mötet delta i röstning.

Alla som har anmält sig kommer innan mötet att få en kallelse på den mail man uppgav i anmälan med länk till mötet och en instruktion för hur man går tillväga för att logga in och delta i mötet.

Hornbedömningen uteblir naturligtvis också tyvärr.

Vi hälsar er hjärtligt välkomna till ett annorlunda årsmöte!

Läs mer

Många vill hjälpa rådjuren

Wow vilken respons från våra medlemmar.
3 ton viltfoderpellets är utdelat i bara våran krets !!!
Viktigt nu att fortsätta utfodringen så att rådjuren inte behöver vandra iväg för att leta mat.
Viltfoderpellets är en bra start men rotfrukter, frukt, spannmålskross, ensilage, fällning av asp och framskottning av bärris är bra foder.
Tidigt skördat torrt hö är också bra men kräver en invänjningsperiod tidigt på säsongen. Annars kan rådjuren istället dö då det blir allt för kraftigt och tarmfloran störs.
Undvik att placera utfodringsplats så att rådjuren tvingas korsa vägar. Ofta samlas större flockar med rådjur i anslutning till foderplats och risken ökar då naturligtvis för viltolyckor.
Läs mer

Hjälp till rådjuren

Återigen har vi ett snödjup som skapar problem för rådjuren framförallt.

För att underlätta för dom har Jägareförbundet beslutat att ge bidrag till kretsarna.

I Bergs Jaktvårdskrets använder vi dessa pengar till att göra det möjligt för medlemmarna att hämta viltfoder (max 5 st säckar per tillfälle) i Svenstavik efter överenskommelse med Karl-Åke 070-346 69 64 eller Sven-Gunnar 070-583 51 48.

För dig som inte är medlem men vill vara till hjälp för rådjuren och i kretsens arbete går det lätt att bli medlem i kretsen vid hämtning.

Tjugotalet rådjur som har tillgång till utfodringsplats 2018

Läs mer

Björnspillningsinventering sker 21 aug – 31 okt

Genom att samla in björnspillning får man reda på hur många individer som finns, fördelning på kön, spridning geografiskt och släktskap mellan björnar. Resultatet av inventeringen skall sedan vara grunden till hur vi sedan får förvalta den.

Senaste björnspillningsinventeringen var för fem år sedan. Målet i år är att få in 4000 prover för analys i Jämtlands län.

Man har tidigare konstaterat att det i Jämtland finns ca 900 stycken björnar.

Mer information finns hos länsstyrelsen i Jämtlands län https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/djur/jakt-och-vilt/stora-rovdjur/inventering-av-bjornar.html

Här finns provrör att hämta i Berg:

Rätan. Mabo jakt

Hoadalen. Sven Olof Henriksson 070-2951190

Sörbyarna .Karl Åke Eriksson 070-2061996

Öv Ljungan . SCA kontor Svenstavik Niklas Öst 070-6451335

Berg Västra. Anderssons verkstad Vigge Karl Åke Martinsson 070-3466964

Berg Östra . Jörgen Kristoffersson 070-6700574

Myssjö/ Oviken. ICA Myrviken , Anders Johansson 076-1462707,

Sven Gunnar Sivertsson 070-5835148

Läs mer

Årsmöte avklarat

Den 19 februari hade vi i kretsen årsmöte i Svenstavik.

Antal medlemmar vid årsskiftet var 629 stycken och det är en glädjande ökning med 12 medlemmar.

Tyvärr var det endast ett fåtal av dessa som var med på mötet. Man kan ju hoppas att det då är ett tecken på att man är nöjd med kretsens arbete och det arbete som görs av länsföreningen och Jägareförbundet centralt för sina medlemmar. Skulle man inte vara nöjd eller man har något att föreslå angående de frågor Jägareförbundet jobbar med så är det ju annars här man har en möjlighet att ändra på saker och ting genom att en tid innan mötet lämna in en motion. Inga sådana hade kommit in denna gång.

Ordförande för mötet var vice ordförande i Bergs kommunstyrelse Bo Karlsson (C) som innan mötet kort informerade om att Bergs kommun är en relativt välmående kommun med inflyttning i området.

Val av styrelse, ekonomi och de aktiviteter som varit under året betades av utan problem.

Aktiviteter utöver vedhantering och underhåll vid torpet har under året varit kretsmästerskap i älgbaneskytte, jägarexamen, hundkurser, familjedag/öppet hus och naturligtvis jakter av olika slag på Viggesågen samt styckning och förevisning av den sk skolälgen.

Vidare informerade Åsa Wilson från länsföreningens styrelse lite av de förändringar i jakttider som är aktuella.

Efter avslutat möte höll Calle Ekström, Hunting Assistance AB, intressant information angående eftersöksträning allmänt och på björn.

Före mötet mättes också några fina horn.

Emma

Emma Hennebo

Jöns-Åke Wikén

Läs mer

Viltrapportera skjutet småvilt!

Vi måste bli bättre på att rapportera skjutet småvilt. !!!

Även Nötskrikor och andra kråkfåglar skall rapporteras

Statistiken på skjutet småvilt är det som motiverar om/att viltet fortfarande kan få finnas kvar i jakttabellen.

Statistiken bygger på din och min viltrapport. Har vi inte rapporterat om att vi skjutit några orrar, skogsharar, rådjur eller tagit några mårdar så tolkas det som att det inte finns något intresse och jakten behövs inte.

Ibland finns en markägare som plockar in den informationen men det är upp till oss att lämna den antingen dit eller att rapportera själv i www.viltdata.se 

Här kan vi också se och läsa hur inrapporterad data har använts.

Avskjutningsrapport 

Här ovan kan du titta på hur det rapporterats in under förra säsongens jakt.

Läs mer

ÅRSMÖTE

Välkommen till årsmöte för kretsen i Studiefrämjandets lokal i Svenstavik klockan 19:00.

Calle Ekström, Hunting Assistance AB, kommer under kvällen att prata om eftersök på björn.

Trofébedömning startar vid 18:00

Läs mer