Haninge

 

Polismyndigheten, Södertörns Pmd

Lars Jonsson, 08-520 422 12, 073- 651 97 07 lars.jonsson@polisen.sevalingegard@telia.com

Samordnare

Ansvarig: Jonathan Dahl, tel 070-441 54 54, jdr@lihab.se

Biträdande: Henrik Tumin 08-500 370 27, 070-677 76 99

Kontaktman vid allmänna frågor om jakt; Peter Carlsson, 08-777 17 20, 070-943 21 45