Medlemskap

VARFÖR skall man vara medlem i Jägareförbundet?

Förutom att man får en mängd förmåner bl.a. värdefulla försäkringar, tidningarna Svensk Jakt och Svensk Jakt Nyheter ingår man i en organisation med gemensamma intressen att bevaka. Ju fler medlemmar vi blir i Jägareförbundet ju större möjligheter har vi att påverka beslutsfattarna och ju större möjligheter har vi att anställa specialister som bevakar jaktintressena och ger service till medlemmarna.

KOSTNAD? Det finns olika typer av medlemskap. Helår med Svensk Jakt kostar f.n. 600 kr, utan tidningar 300kr. Ungdomsmedlemskap med tidning kostar f.n. 300 kr. Du kan läsa mer om medlemskap på Svenska Jägareförbundets hemsida
 

ETT TIPS!

Vilken krets tillhör Du? Där Du jagar eller där Du bor? Har du bestämt själv? Att ändra kretstillhörighet är lätt. Kontakta bara expeditionen inom Verksamhetsområde Mitt på telefon 08-591 255 70 och begär ändring.