Någonstans att jaga

Kortjakter i Haninge kommun
Haninge kommun erbjuder möjlighet till att lösa dagkort för jakt på delar av kommunens mark. Jakten leds av erfarna jakt- och viltvårdare för respektive område. Typer av jakt som erbjuds varierar lite mellan områdena. Är jaktlyckan god erbjuds fällt vilt till försäljning.

Uppgifter om kortjakterna hittar du här!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Gålö Jakt- & Kursgård
På Gålö arrenderas ca 2000 ha mark av Skärgårdsstiftelsen bl.a. för jakt. Kortjakt anordnas på rådjur, älg, hare, sjöfågel och annat småvilt under jaktsäsong. Jakterna annonseras i Svensk Jakt Nyheter och på Gålös hemsida

Bogesunds Jakt- & Kursgård
Jägarförbundet i Stockholms län arrenderar av Statens fastighetsverk 2.400 ha mark på Bogesundslandet, som ligger i Vaxholms kommun 3 mil från centrala Stockholm. Kortjakt anordnas på rådjur, älg, hare, sjöfågel och annat småvilt under jaktsäsong. Jakterna annonseras i Svensk Jakt Nyheter och på Bogesunds hemsida