Kretsstyrelse

Funktion Namn Övr uppdrag
Ordförande Peter Carlsson Media
Vice ordförande Melker Skoglund Utbildning
Sekreterare Victoria Skoglund Medlem, webb, JAQT
Kassör Christer Berggren Rovvilt
Ledamöter Leif Johansson Skytte
Mikael Hammar Jakt och viltförvaltning
Jonathan Dahl Samordnare NVR. Hund
Patrik Wandery Ungdomsfrågor
Joachim Krylborn
Martin Hämmerli
Johan Svenning

 

Adjungerade
Karl-Erik Larsson, Skärgårdsråd
Rolf Östergren, Ordförande viltvårdsrådet
Mats Englund, Kråkgeneral
Valberedning
Daniel Palm (sammankallande), Mats Englund, Kennet Björkkvist
Kontakta styrelsen eller övrig funktionär
haninge-tyreso@abkrets.seOrganisationsnummer: 802496-7740