Kretsstyrelse

Funktion Namn Övr uppdrag
Ordförande Peter Carlsson Media
Vice ordförande Melker Skoglund Utbildning, skytte
Sekreterare Victoria Skoglund Medlem, webb, JAQT
Kassör Christer Berggren Rovvilt
Ledamöter Hubert Rozwadowski Ungdomsfrågor
Mikael Hammar Jakt och viltförvaltning
Jonathan Dahl Samordnare NVR, Hund
Patrik Wandery Skytte
Joachim Krylborn
Jonas Andersson
Johan Svenning

 

Adjungerade
Mats Englund, Kråkgeneral
Valberedning
Daniel Palm (sammankallande), Jimmy Engström, Christer Wallin
Kontakta styrelsen eller övrig funktionär
haninge-tyreso@abkrets.se
Organisationsnummer: 802496-7740