Kretsstyrelse

Funktion Namn Övr uppdrag
Ordförande Peter Carlsson Media
Vice ordförande Melker Skoglund Utbildning, skytte
Sekreterare Victoria Skoglund Medlem, webb, JAQT
Kassör Christer Berggren Rovvilt
Ledamöter Hubert Rozwadowski Ungdomsfrågor
Mikael Hammar Jakt och viltförvaltning
Jonathan Dahl Samordnare NVR, Hund
Patrik Wandery Skytte
Joachim Krylborn
Martin Hämmerli
Johan Svenning

 

Adjungerade
Karl-Erik Larsson, Skärgårdsråd
Rolf Östergren, Ordförande viltvårdsrådet
Mats Englund, Kråkgeneral
Valberedning
Daniel Palm (sammankallande), Kennet Björkkvist, Christer Wallin
Kontakta styrelsen eller övrig funktionär
haninge-tyreso@abkrets.seOrganisationsnummer: 802496-7740