Rovviltsinventering

inom Haninge/Tyresö

En mer konsekvent, tillförlitlig och marktäckande inventering där våra markägare och jaktlag är inkluderade i rapporteringen

Använd Skandobs som verktyg, både på PC och mobil app.

För information om appen samt installation så läs bifogad presentation.
Eller gå in på www.skandobs.se
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Viltforvaltning/Inventering/Ladda-ner-mobilapp-for-Skandobs/

Vid frågor kontakta ansvarig i kretsen Mikael Hammar, 070-2436881, mickehammar@telia.com

Presentation visad vid viltrådet som hölls den 7 april 2016:
Rovviltsinventering Haninge-Tyresö