Startsida

Välkomna!

Välkommen till Munkedal-Lysekil- Kville Jaktvårdskrets hemsida.

Kretsen består av medlemmar från Munkedal och Lysekil kommuner och Kville

 

Kallelse till Temakväll Viltrapportering i Dingle Naturbruksgymnasium torsdagen den 30/6 2022.

Kallade är representanter för jaktlag i Älgskötselområden i Munkedal-Lysekils jaktvårdskrets.
Vi önskar att minst älgskötselområdets ordförande och viltdata-administratören kommer, men jaktledare eller jaktlagsrapportörer är också hjärtligt välkomna.

Bakgrund: Jägareförbundet har i sitt uppdrag från Naturvårdsverket uppgiften att handha avskjutningsrapporteringen i Sverige. För detta finns verktyget Viltdata. Viltdata kan användas för all viltrapportering. För övrigt vilt gör Svenska Jägareförbundet årligen en sammanställning av avskjutningen som är inrapporterad.
Det varierar stort mellan olika kretsar till vilken del avskjutningsrapportering sker. Vid sammanställningen omräknas avskjutningstalen per krets av Jägareförbundets personal, exempelvis 100 rådjur är inrapporterade för en krets och det är 25% av kretsens totala areal som rapporterats så kommer man att ange att kretsens avskjutning är 400 rådjur.

Munkedal-Lysekils jaktvårdskrets hör till de kretsar som har låg andel av arealen rapporterad. Förra året rapporterades endast 12% av kretsens totala yta. Jägareförbundets mål är att alla skall nå minst 40%. Vissa kretsar når 80-90%.

Viltdata är uppbyggt så att rapporteringen av övrigt vilt enklast rapporteras i samma struktur som älgjaktlagen. Det ger älgförvaltningen en god överblick över den areal man jagar på samt en god överblick av viltstammarnas förvaltning.

Munkedal-Lysekils jaktvårdskrets kallar därför kretsen älgskötselområden till TEMAKVÄLL VILTDATA.
Agenda för kvällen:
18:00 Start och inledning Mattias Andersson, Magnus Blomstrand
18:15 Presentation av viltdata. Jaktvårdskonsulent via länk
18:45 Demonstration av viltdata och viltdata-appen
19:15 Praktisk genomgång av viltdata. Deltagarna kan få hjälp att göra rapport för sitt eget område.
Senast kl 21 SLUT.
Vi bjuder på fika.
Meddela deltagande till Magnus Blomstrand magnus-blomstrand@telia.com eller 073 230 5229.
Välkomna
Mattias Andersson Magnus Blomstrand
Ordförande i Munkedal-Lysekils JVK Viltdataansvarig i kretsen och i länsföreningen