Stångenäs

Info om älgskötselområdet

” Stångenäs ÄSO omfattar ca 13 000 ha. Huvudsakliga utsträckningen motsvarar kommungränsen.
Årsmöte bestående av markägare och jägare beslutar årligen om avskjutning, jaktregler och utser en styrelse om 6 personer.
Nuvarande år 21-22 är andra året av treårig älgförvaltningsplan.
Styrelsen har konstituerande möte som utser sekreterare och kassör och ca 6 ordinarie möten per år.
En till två ggr om året genomförs även jaktledarmöten.”

Stadgar

Statistik