Skjutbanan

MUNKEDAL – LYSEKILS JAKTVÅRDSKRETS

Information om Gadderöds skjutbana

På Gadderöd finns fina möjligheter att övningsskjuta på älgbana, inskjutningstavla, lerduvor och harbana. Vi har ett elektroniskt system som sköter markeringen på älgenbanan och inskjutningstavlan. Avståndet är 80 m för både älg och inskjutning.

Under ordinarie skjuttider är vi alltid minst två personer på skjutbanan som försöker var behjälpliga med allt som kan tänkas behövas. När man kommer skriver man in sig hos en funktionär och sedan ropas namnen upp i tur och ordning. Vi kör växelvis skytte mellan båsen så att man skall hinna hämta andan mellan serierna. Lerduvebanan har fem skjutplatser och en mobil kastare samt en fast kastare. Harbanan är ca två år gammal och ”vänder sig själv” så man enbart behöver gå fram för att markera.

Vi arbetar hela tiden för att utveckla vår skjutbana så att medlemmarna ska få så mycket nytta som möjligt av den. Vi anordnar även normalt en jaktstig varje år den 1/5 med totalt 10 st dubbelmål, men Norma Cup har ställt in i år på grund av oklarheter kring den nya lagen om blyförbud. Så i år är jaktstigen inställd!

På tisdagar erbjuder vi dock dem som vill gå runt själva att gå jaktstigen, men då måste man anmäla det innan och man måste i så fall vara minst två personer som går tillsammans och hjälps åt med målen osv. Anmälan sker till Malin Magnusson. Antingen via mejl eller mobil (se slutet av detta inlägg.)

Vi har utbildade skjutledare och skytteinstruktörer inom föreningen.

Munkedal- Lysekils Jvk har även provverksamhet på Gadderöds skjutbana.Det sker flera uppskjutningar varje år. Vi kommer under våren att installera fiber så att vi även kan erbjuda teoriproven till jägarexamen.

Priserna för skjutning är följande:
Älgbana per serie (inklusive 6,55×55  4 st à 12kr)   68 kr
Älgbana enbart serie avgift                                           20 kr
Inskjutning på tavla                                                        10 kr/skott
Lerduva inklusive skott                                                    5 kr/styck

Ungdomspriser är följande:
Älgbana per serie inklusive 6,5×55 (4st)                       40kr
Älgbana enbart serie                                                           0 kr
Inskjutning                                                                            0 kr
Lerduva inklusive skott                                                       4 kr styck

För att hyra banan utanför ordinarie öppettider skall man kontakta vår skjutbanechef minst 14 dagar före det aktuella skjuttillfället. Hyran är 600 kr per påbörjade 2 timmar. Då ingår en funktionär som sköter banan så ni enbart behöver fokusera på skyttet.


Våra ordinarie öppettider är:
Under hösten 2023 är det lördagar och söndagar 13:00-16:00
från 5 augusti till 24 september.


Skjutbanechef är Malin Magnusson
Telefonnummer 073-95 35 013
Mejl till Malin

Gilla Gadderöds skjutbana på Facebook!

 

Varmt välkomna önskar Munkedal – Lysekils Jaktvårdskrets.