Stångenäs vildsvinsförvaltningsgrupp

Stångenäs Vildsvinsförvaltning

På möte 10 september 2015 beslutades att välja följande personer att ingå i en vildsvinsförvaltningsgrupp

 

Paul Christensson Ordförande Epost
Lars Haglund Sekreterare Epost
Tomas Nicklasson Kassör Epost
Erik Dahlberg Samordnare skytteträning Epost
Mikael Edvardsson Jaktsamordnare Epost
Jens Johannisson Hundträningsledare Epost
Kenneth Johansson Styrelsemedlem Epost

Stångenäsets rekommendationer för vildsvinsförvaltning juli-15

I Svensk Jakt nr 11/2015 fanns införd artikel av statsveterinär vid Statens Veterinärmedicinska anstalt.
Artikeln beskriver utförligt och enkelt regelverk, lämplig tillvaratagande och hantering av vildsvin efter jakt.

I länk nedan kan du läsa artikel i pdf format i sin helhet. Publiceringen är med Svensk Jakt tillstånd.

Svensk Jakt Vildsvin