Stångenäs ÄSO Styrelse

 

Ordförande Leif Andersson 0523-14588 070-5509920 Epost
V ordförande Torben Kjellsson 0523-40814 070-3263660 Epost
Kassör

Statistik

Tomas Niklasson 0523-44032 070-2059721 Epost
Sekreterare Lars Haglund 0523-12195 070-3148666 Epost
Styrelsemedlem Mattias Niklasson 073-0382578 Epost
Styrelsemedlem Jan-Erik Eriksson 0524-12458 070-3144110 Epost