Vildsvinsförvaltning

Wild Boar
Foto Linda Tanner
CC BY-NC-ND

Svenska Jägarförbundet har som fokusfråga 2015 Vildsvin.
Hur ska vi hantera detta jaktbara vilt som förökar sig snabbt och kan ställa till skador i stor omfattning?
Vi behöver tillsammans tänka till och arbeta gemensamt med jakten på vildsvin.
Intresserade av att delta i en arbetsgrupp med dessa frågor och om hur vi hanterar vildsvinen kan anmäla intresse till:

Tony Hansson
0725652524
E-post till Tony