Vildsvin

Wild Boar
Foto Linda Tanner
CC BY-NC-ND

Vildsvinen förekommer nu allmänt inom vårt område och hanteras av respektive jakträttshavare.