Provverksamhet

 

Provverksamhet.

På Gadderöd skjutbana har vi tillstånd att genomföra uppskjutning för Jägarexamen. Vi är sju provledare som genomför allt från teoretiska prov till uppskjutningen på älgbana. Samtliga provledare har genomgått utbildning för uppdraget och har Polismyndighetens i Västra Götalands förordnande som provledare för jägarexamen. Vi genomför ett hundratal prov om året. Du behöver inte läsa jägarexamen inom vår krets för att avsluta din jägarexamen hos oss. Är du intresserad av att genomföra ett prov eller kanske hela jägarexamen? Då måste du höra av dig minst 14 dagar före det aktuella provet.

Vår Kontaktman är:

Johan Hansson
Telefon nummer 070-362 77 06
Mejl