Kursavslut spårkurs

Kretsen och Bohuslän-Dals Taxklubb har under våren genomfört en spårkurs för hundar. 12 hundar har deltagit under fem träningstillfällen. 9 kursdeltagare valde att ställa upp på spårprovet den 3 juni.
Spårkursen röner stort intresse hos hundägare och är en viktig verksamhet som kretsen bör fortsätta med. Jag vill tacka alla i hundsektionen för det arbete som ni medverkat med samt rikta ett stort tack till Bohusläns-Dals Taxklubb för gott samarbete.
Claes Hedlund, sammankallande i hundsektionen
Claes
Inga kommentarer än.

Lämna ett svar