Ungdomsektionen

Ungdomssektionen Munkedal-Lysekils JVK

Verksamhetsplan för ungdomssektionen

Munkedal-Lysekils JVK

 

Vi i ungdomssektionen Munkedal-Lysekil JKV hoppas på att 2019 kommer bli ett bra och roligt år. Under sommaren planerar vi för en skyttedag med olika slags skytte. Vi planerar för  ungdomsjakter, så som bäverjakt, jakt med drivande hund efter olika villebråd, bulvan och sträckjakt på fågel.

Vi hoppas få med oss fler ungdomar till våra aktiviteter genom att marknadsföra oss på bland annat sociala medier och informationslappar 

Det ska bli intressant att styra ungdomssektionen och vi tackar Munkedal-Lysekil JVK för förtroendet och ser fram emot 2019.

Titta gärna in på Facebookgruppen Jaktintresserade ungdomar och även Facebooksidan ungdomsansvarig Munkedal-Lysekils JVK för mer information.

Om du har några funderingar kan du nå oss via telefon eller mail.

Ungdomsansvarig: Emil Samré Telefonnummer: 0709-630969 Mail
Emil

Ungdomsledamot: David Björkdahl Telefonnummer: 0727309722 Mail