Ungdomsektionen

Ungdomssektionen Munkedal-Lysekils JVK

 Vi har för närvarande ingen utpekad ungdomssektion. Ungdomsfrågor behandlas av styrelsen.