Arkiv | april, 2014

Medlems- och Samrådsmöte Vattholma Viltskötselområde

Torsdagen den 8 maj kl 19 i Tensta Bygdegård. Redovisning av älg- , kronhjorts- och vildsvinsjakten 2013/2014. Förslag och samråd ikring den nya älgskötselplanen, som skall föreslås inför en ny treårsperiod. Tre nya älgtilldelningsmodeller har föreslagits och redovisas av en arbetsgrupp. Medlemmar får sedan rösta på den modell man vill skall gälla från och med hösten 2014. Förslaget till Vildsvinsförvaltning från 2013 skall prövas och godkännas.

Läs mer