Trafikeftersök

älgvarning

Eftersök vid Viltolyckor

Viltolyckor är tyvärr relativt vanliga inom kretsens verksamhetsområde och då särskilt längs väg 290. Det är främst kollisioner mellan bil och rådjur. Under 2012 rapporterades 47 viltolyckor med rådjur, 5 med älg och 10 med vildsvin inom kretsen. Se statistik på Nationella Viltolycksrådets hemsida. Djuren dödas eller blir mer eller mindre allvarligt skadade och behöver avlivas på plats eller eftersökas och avlivas. För detta har kretsen i samarbete med polisen utsett kontaktpersoner, som polisen kan kontakta efter rapporterad viltolycka inom kretsens verksamhetsområde. Kontaktpersonerna ansvarar för att en eftersökspatrull skall finnas till hands för att ta reda på det trafikskadade viltet. Nya föreskrifter från Rikspolisstyrelsen och Naturvårdsverket gäller för eftersöksjägare under Nationella Viltolycksrådet sedan 15 december 2012. Personsäkerheten har skärpts med ny säkerhetsutrustning och ersättning från polismyndigheten. Eftersöksjägarna skall bära särskilda reflexvästar med text Vilt Olycka och Id-nr för identifikation.

NatViltlogotype

Vid Viltolycka

  1. Polisen kontaktar någon kontaktperson och meddelar att viltolycka ägt rum.
  2. Kontaktpersonen gör platsbesök eller kontaktar en eftersöksjägare om det påkörda djuret har gått vidare.
  3. Kontaktpersonen eller den inkallade eftersöksjägaren påbörjar eftersöket och fullföljer detta tills dess att det skadade djuret påträffats och eventuellt avlivats, även om      djuret går in på annan jaktmark.
  4. När djuret påträffats och avlivats, identifieras involverad jaktmark och jakträttsinnehavaren meddelas resultatet. Det åligger därefter jakträttsinnehavaren att ta hand om djuret.

Viktig Information till dig som råkar ut för Viltolycka

  • Du är skyldig att anmäla viltolycka med rådjur, älg, hjort och vildsvin till polisen.
  • Var noga med att märka ut platsen för viltolyckan
  • Använd din viltdekal som Du har liggande i bilen och fått på Bilbesiktningen.
  • När Du ringer 112, var noga med att tala om var någonstans olyckan skett. Du sparar mycket tid för eftersöksgruppen med rätt platsangivelse.
  • Lämna även uppgift om mobiltelefon, så att eftersöksjägaren kan kontakta för mer uppgifter och förtydliganden.

Kontaktgrupp och Eftersöksjägare

 Kontaktpersoner Telefon Mob. tel.
Rolf Johansson 018-352268 0706-352273
Hans Pettersson Ej aktiv
 Trafikeftersöksjägare
Åke Andersson 018-366495 070-8262036
Ulf Lindgren 018-353002 070-3942496
Lars Johansson 072-2226574
Björn Videnberg 072-2429936

Foto: Hans Pettersson