Vendelåbygdens ÄSO och kronskötselområde

Denna sida under Vattholma JVK uppdateras väldigt sparsamt.

Kontakta Anders vid frågor eller funderingar!

viksta.larsson@gmail.com

Älgmöte Viksta Bygdegård 17/4

Hej. Vi i styrelsen bjuder in er till Älgmöte Måndagen den 17 April kl 19.00 plats: Viksta Bygdegård för att diskutera med er hur det ser ut med vår Älgstam. Vi vill gärna få er synpunkt på hur vi ska ha det framöver med jakten för en hållbar Älgförvaltning. Hälsningar styrelsen/ Anders Larsson.

Hej.2021-10-09.

Då har vi fått en ny ordförande: Anders Larsson som efterträder Torbjörn.

Stor tack till Torbjörn för sitt arbete med Vendelåbygdens älg/kron skötselområde och ett varmt välkommen till Anders.

Här finner du Vendelåbygden jaktregler 2021_2022

Tilldelning och anmälan skjuta djur sker på Jaktrapport

Hej. 2021-03-21

Översiktskarta spillningsinventering Österbybruk ÄFO1 2021

Det är nu dax med spillningsinventering och nytt för i år är att det är
nya trakter att inventera, så dom gamla trakterna med sina koordinat är
inte aktuella längre.

Bifogar en karta över hela älgförvaltningsområdet.

Det är trakterna 109, 139, 140, 150, 151, 159, 160, 167, 168 och 184 som
ligger i Vendelåbygdens Äso.

Ni som är intresserade att delta i inventeringen kan meddela mig det
snarast så vidarebefordrar jag det till dom ansvariga för inventeringen.

Även om inte trakten ligger på eran jaktmark så är det intressant att
se  hur det ser ut på andras jaktmarker.

Mvh  Torbjörn Nilsson

 

 

Nytt från Ordförande Tor-Björn, 1/2 2021

Då är älg och kronviltjakten avslutad för denna gång så nu går det bra
att betala in fällavgiften som är 700 kr/ vuxen och 100 kr/ kalv som
sätts in på Handelsbanken clearingnr 6510.

kontonr. 13 021 095. SKRIV ENBART JAKTLAGS/KLUBBNAMNET i meddelande.

Ni som redan har betalat in kan bortse från detta.

Mvh Torbjörn Nilsson ordförande Vendelåbygdens Äso/Kso

På avstämningsmötet den 28/11 beslutades att från den 2019-12-01 får:

jaktlagen med 400ha eller mer som har fyllt sin tilldelning får skjuta en kalv som avlysningsjakt tillsammans med röd grupp.

blå grupp ( upp till 100ha) får skjuta en kalv till och att hondjuret är bytt mot en tjur  men bara för dom jaktlagen som som inte har skjutit någon älg.

Från 2020-01-01 är det endast KALVJAKT. Inga vuxna älgar får skjutas efter den 2019-12-31 och det gäller samtliga jaktlag.

Mvh

Styrelsen i Vendelåbygdens Äso/Kso

 

26 september gick årsmötet för Vendelåbygdens ÄSO/KSO av stapeln i Viksta bygdegård.

Årets tilldelning är: 28 vuxna och 33 kalvar.

Könsfördelning 50/50.

Älgtjur med 3 -4 taggar på skjutsida = FREDADE!

Nytt för i år är en telefonsvarare, 0700608205, dit man ringer innan jakt för att stämma aktuell kvarvarande tilldelning på älgar för Röda och Blå jaktlag.

Jakten bedrivs som Avlysningsjakt för Röda och Blå jaktlag – ring ovan telefonsvarare för aktuell avskjutning / kvarvarande tilldelning.

Årsavgiften för 2019-2020 fastställdes till: 100kr, betala till clearingnummer. 6510 – kontonummer. 13021095, betalas senast 25 november.

EJ inbetald årsavgift tolkas som urträde ur Vendelåbygdens Äso/Kso!

OBS – Märk inbetalningen med Jaktlagetsnamn och vad betalningen avser: Medlemskap eller Fällavgifter.

Avstämningsmöte är planerat till torsdagen den 28 november, klockan 19.00, Viksta bygdegård.

 

2019 Kronhjortjakt – fredag den 16 augusti till 31 januari.

Från 16 augusti till andra måndagen i oktober får endast Hind och Kalv fällas och då under Vak eller Smygjakt.

Jakt sker genom Avlysningsjakt och tilldelningen är:

1 Hjort, 3 till 5 taggar, 3st Kronhindar och 4st Kronkalvar

Fällda djur ska OMGÅENDE rapporteras till Fredrik!

 

 

 

Övergripande bild, Vendelåns ÄSO, utan gränser!

Består av marker mellan E4:an, den feta blå linjen, och Fyrisån, som gick ihop med marker i Vendel, Viksta  och Vattholma och bildade ett nytt ÄSO, Vendelåbygdens ÄSO. Anledningen till uppstyckningen var att Länsstyrelsen ville ha en skarp gräns längs E4:an mellan Älgförvaltningsområden Östervåla och Österbybruk. Det var även ett krav från Österbybruks älgförvaltnings grupp att antalet ÄSO måste minskas och utökas arealmässigt.

Vendelåbygdens ÄSO är dryga 17000h stor och även, det nya, Kronskötselområdet ligger inom detta område.

Ordförande för det nya ÄSO är: Tor-Björn och ansvarig för kronskötselområdet är Fredrik.

Gällande älgskötselplan ska åter omarbetats under 2019 men avskjutningen för ÄSO jaktåret 2018-2019 blev:

21 st vuxna älgar och 19 kalvar samt 2 kronhindar.

Årets fällavgifter är 700 kr/vuxen och 100kr/kalv samt 100 kr i årsavgift till ÄSO´t

Avgifterna betalas in till kontot är på Handelsbanken. clearing – 6510 kontonummer 013 021 095, märk inbetalningen med jaktlagets namn.

Några har haft problem med inbetalningen men har då hoppat över 6510 och har då lyckats, märk inbetalningen med jaktlagets namn.

 

Foto AnkiS. Kronhjort i skymning