Viltspår-Eftersöksträning

Viltspår2

Foto Hans Pettersson

Viltspårsträning 2022 – Uppdaterad info kommer inom kort för 2022

Nedan info för 2021:

Nu kör vi årets viltspårträning – och vi följer Covid19 rekommendationerna !

Tre Viltspårtränings-tillfällen på vardagskvällar kl 18 den 5/5,  12/5 och 19/5.

OBS! anmäl ditt deltagande 3 dagar innan respektive träningstillfälle – VIKTIGT!

 

Plats Kalkbrottsplan öster om Vattholma.

De två första träningstillfällena lägger vi tränings-spår utan eller minimalt med blod och enligt hundarnas träningsstadie.

Till den sista träningen 19/5 lägger vi fullständiga spår enligt Öppen Klass för de, som så önskar.

Föranmälan sker till viltspårsansvarig Hans Pettersson, 070-20 55 158

Kretsmästerskapet är planerat till lördagen den 5 juni klocka 09:00, medlemskap i Vattholma JVK krävs för att deltaga i KMet.

Anmälan till Kretsmästerskapet görs senast 3 dagar i förväg till Viltspårsansvarig Hans Pettersson, 070-20 55 158

LM i viltspår 2021 – mer information kommer!

 

Mer information – Viltspårsansvarig Hans Pettersson, 070-20 55 158. mail:  hansivan.pettersson@gmail.com

 

Spåren för träning läggs främst enligt Kennelklubbens nya Regler för Viltspårprov Öppen klass (Regler-for-viltsparprov-2012). Både älg-, rådjurs- och vildsvinsklövar erbjuds.

Ingen avgift tas ut vid träningstillfällena, medans en avgift erläggs för domare och bedömningen i Öppen klass.

 

 

Vill du hjälpa till med viltspårträningen ! kontakta Hans Pettersson, 070-2055158.

…med allt från spårläggning/blodning kvällen innan träning/KM till att vara spårföljare/domare.

 

 

 Eftersök och Apportering av Småvilt

Tränade apporterande/markerande hundar behövs vid jakt på småvilt och särskilt ringduva, morkulla, änder och gäss. Jägareförbundet i samarbete med jakthundsklubbar har tidigare stött och hållit i träning/tester enligt Regler för Särskilt Apporteringstest (Regler för Särskilt Apporteringstest). Bara ett fåtal jakthundklubbar har kvar testet, men förtjänar att erbjudas fler hundar av skilda raser.

Huvudtestet går ut på att vilt läggs ut eller kastas ut i samband med skott i en sökruta om ca 50×50 meter. Hunden skall sedan söka (markera) och apportera viltet till föraren, som får gå igenom sökrutan längs en tänkt mittlinje. Vattenapportering ingår även som ett delmoment i Särskilt Apporteringstest.

Träning i apportering och enligt Särskilt Apporteringstest erbjuds kretsens hundar och träningstillfällen blir under främst våren och fastställs efter kontakt med hundansvarig, Hans Pettersson 070-2055158. Träningen kommer främst att ske på en grundnivå och är inget för apporteringsspecialister. Främst dummies men även tinat vilt, (stadsduva, mås, kaja eller kråka) kommer att användas.

NellyVApport

Foto Hans Pettersson

 

 Vattenapportering

Samträning i vattenapportering för hundar i små grupper erbjuds under våren-början av hösten. Kontakta hundansvarig, Hans Pettersson, 070-2055158.

 

 

 

Eftersök av Vildsvin

Jakten på vildsvin har snabbt ökat inom kretsen och därmed risken för skadeskjutningar. En hund särskilt tränad i att uppspåra skadeskjutna vildsvin, skall finnas tillgänglig inom två timmar efter en eventuell påskjutning. Eftersök på vildsvin är lite mer krävande än för annat klövvilt. Bara ett fåtal av jaktlagens normalt tränade eftersökshundar är villiga att spåra och ställa skadeskjutna vildsvin. Vi försöker därför inom kretsen anordna speciell träning i eftersök på vildsvin.

Enklaste träningen är normalt Viltspår med en vildsvinsklöv och kan ske ihop med Viltspårträningen. Det ger inte direkt en särskilt tränad eftersökshund för vildsvin, utan kräver ytterligare specialiserad träning.

Vi ämnar dessutom erbjuda träning för Eftersöksprov på Vildsvin enligt regler fastställda av Svenska Kennelklubben (Regler eftersöksprov vildsvin 2013). Provet utgörs av ett ca 1000 m långt viltspår, lagt med spårläggarskor (färska vildsvinsklövar) och 2 dl blod. Spåret skall innehålla en återgång, två bloduppehåll på ca 50-75 m och en ”metkrok” med sårlega. Ca 100 m före spårslut görs skottprövning, varpå spårhunden eller en andra medföljande löshund kan släppas att spåra sista biten fram till vildsvinet. Spårning hela vägen i lina tillåtet. Spårslutet skall utgöras av ett vildsvinshuvud, hud och klövar arrangerat för att efterlikna ett vildsvin.

Denna typ av Vildsvinsspår ordnas efter önskemål framförda till hundansvarig, Hans Petterson, 070-2055158. Bedömning av extern godkänd domare från specialjakthundsklubb kan möjligen ordnas, men det är bara för vissa raser, som resultaten stambokförs.

Träning på dödsök eller släpspår av vildsvin från Åtel, där vildsvin har skjutits är något mer realistiskt, men blir kortare och kan störas av skyttens spår. Anmäl intresse för sådan träning till hundansvarig Hans Pettersson, 070-2055158. När lämpligt tillfälle uppstår, så ringer vi upp. Det kan bli sent på kvällen eller nattetid under senvåren – början av hösten, då kultingar/brungrisarna inte blivit för stora.

GaltSkjuten

Hans Pettersson