fd Älgskötselområdet Vattholma storlicens

fd Älgskötselplan Vattholma storlicens

Vattholma Älgskötselområde registrerades första gången av Länsstyrelsen i juli 2012 inför det nya älgjaktsystemet. En treårig Älgskötselplan baserad på kunskaper om älgstammen skall utarbetas i samråd med markägare och jakträttsinnehavare för att senare godkännas av Österbybruks Älgförvaltningsområde och fastställas av Länsstyrelsen. Den första skötselplanen avsåg åren 2012-2014 men fick uppdateras och förnyas 2014. Efter samordning inom Österbybruks Älgförvaltningsområde har en ny Älgskötselplan för åren 2015-2017 utarbetats. ( Älgskötselplan_Vattholma_ÄSO_2015-2017_final )

MINOLTA DIGITAL CAMERA

 

 

Älg Avskjutning

Storlicensen-Viltskötselområdet

Från 2003 har Storlicensen utökats med 2 036 ha av Salstas marker, från 2006 med ytterligare 1 866 ha samt fortsatt successiv utökning för att nu 2013 omfatta totalt 13 064 ha. Från och med 2014 har Salsta och Fasma lämnat Viltskötselområdet, varpå den registrerade arealen ändrats och är nu 2016 11 806 ha.

 

 

 

 

År Tjurar Hondjur Vuxna Kalvar Totalt Totalt
Äldre Fjolåring Ko Kviga Totalt Handjur Hondjur Totalt /1000 ha
2000 2 3 5 2 3 5 10 1,4
2001 3 1 2 6 2 2 4 10 1,4
2002 4 2 1 1 8 3 4 7 15 2,1
2003 2 1 4 2 9 5 5 10 19 2,1
2004 3 5 4 1 13 3 6 9 22 2,5
2005 4 5 3 12 6 4 10 22 2,5
2006 5 4 3 3 15 4 3 7 22 2,0
2007 2 4 5 11 5 5 10 21 1,8
2008 7 4 11 1 1 2 13 1,1
2009 2 9 3 14 5 7 12 26 2,1
2010 5 1 9 15 2 2 4 19 1,6
2011 3 5 1 4 13 5 6 11 24 2,0
2012 2 7 4 13 9 4 13 26 2,0
2013 2 4 7 13 7 8 15 28 2,2
2014 4 3 1 7 15 7 7 14 29 2,4
2015 2 5 2 6 15 3 8 11 26 2,2