Styrelse

Styrelsen 2024

Foto Yngvee

 

Ordförande Ann-Cathrine   Söderholm, Tensta Husby 8, 743 93 Vattholma 070-9686558
V. ordförande Leif Janestam,   Smörtorparv. 10, 743 50 Vattholma 070-5557656
Sekreterare
Yngve Eriksson, Tensta Husby 8, 74393 Vattholma
o7o-6324346
Kassör Thomas Jansson,   Aspdungevägen 6, 743 40 Storvreta 018-314212 070-7388043
Ledamot Mikael Gustavsson,   Fredrikslund, 743 93 Vattholma 018-379003 0730-389097
Suppleant Hans Pettersson, Hånsta 14,   743 93 Vattholma 018-350495 070-2055158
Suppleant Solveig Rosén                           0702950138