fd Vattholma Viltskötselområde

Kviga

Foto Hans Pettersson

Upplösning av Vattholma Viltskötselområde

Vattholma Viltskötselområde upphörde 2018-06-30. Viltskötselområdet styckades upp och jaktlagen/markerna fördelades på tre nya Älgskötselområden, Björklinge ÄSO, Vendelåbygdens ÄSO och Rasbokil-Olands ÄSO. Markerna väster om E4:an gick till Björklinge ÄSO och Östervåla ÄFO, medans markerna öster om Fyrisån, plus några på västra sidan anslöts till nya Rasbokil-Olands ÄSO. Övriga marker mellan E4:an och Fyrisån gick ihop med marker i Vendel och Viksta och bildade ett nytt ÄSO, Vendelåbygdens ÄSO. Anledningen till uppstyckningen var att Länsstyrelsen ville ha en skarp gräns längs E4:an mellan Älgförvaltningsområden Östervåla och Österbybruk. Det var även ett krav från Österbybruks älgförvaltnings grupp att antalet ÄSO måste minskas och utökas arealmässigt.

Information om fd Vattholma storlicens

En Storlicens förening bildades i augusti år 2000, för att gemensamt ansöka om licens för älg. Föreningen utökades successivt med fler jaktmarker för att 2011 omfatta 43 jaktlag, samtliga inom eller gränsande till Vattholma jaktvårdskrets. Under 2010 bildades Vattholma Kronhjortsskötselområde, som blev identisk med Storlicensens marker och administrerades av Storlicens föreningen. Under 2012 omregistrerades Vattholma Storlicens, som Vattholma Älgskötselområde. Föreningen Vattholma Storlicens ombildades sedan under hösten 2012 till föreningen Vattholma Viltskötselområde. Föreningen administrera både Vattholma Älgskötselområde och Kronhjortsskötselområde men verkar även för samordning av vildsvinsjakten. Vattholma Viltskötselområde består 2012 av 44 jaktlag och en totalareal om 13 064 ha. Under 2017/2018 bestod Viltskötselområdet av 37 jaktlag omfattande 11 889 ha. Föreningen leds av en styrelse och styrs av stadgar och regler. Stadgarna reglerar i första hand normal demokratisk föreningsverksamhet och reglerna styr mer beslut som rör älgjakten. STADGAR Vattholma ViltSkötselområde

En av de viktigaste fördelarna med föreningen är att vi själva styr jakten och tilldelningen genom skötselplanerna.

Kontakt med fd Vattholma Viltskötselområde

Adressen är:

Vattholma Viltskötselområde
c/o Hans Pettersson
Hånsta 14, 743 92 Vattholma
E-mail: hansivan.pettersson@gmail.com

Betalningar av medlemsavgift och fällavgifters görs på Plusgiro 135252-5.  Plusgiro kontot avvecklas under 2019 och kassabehållningen fördelas lika på de aktiva jaktlagen 2017/2018.

Organisationsnummer: 817606-0039

 

 

Karta över fd Vattholma Viltskötselområde

 

 

 

 

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Foto Hans Pettersson