Funktionärer

Övriga Funktionärer 2023

Webb/opinion & Kommunikation Yngve Eriksson 070-6324346
Jakt & Viltförvaltning Ann-Cathrine Söderholm 070-9686558
Utbildning Mikael Gustavsson 0730-389097
JAQT /Medlem & marknad Ann-Cathrine Söderholm 070-9686558
Jakthundar/eftersök Hans Pettersson

Solveig Rosén

 

 

 

0702950138

Jaktskytte Leif Janestam 070-5557656
Skyttekommitten Leif Janestam 070-5557656
Mats Lindqvist 0733847494
Mikael Gustavsson 018-379003 0730-389097
Tommy Larsson 018-353001 0702-690632
Leif Fredin 018-350507 070-5696575
Thomas Jansson 018-314212 070-7388043
Kontaktmän med Polisen Rolf Johansson 018-352268 0706-352273
vid Viltolyckor Hans Pettersson ej aktiv
Eftersöksjägare Åke  Andersson 018-366495 070-8262036
Ulf   Lindgren 018-353002 070-3942496
Lars Johansson 072-2226574
Björn Videnberg 072-2429936

Foto Anki S