Arkiv | oktober, 2014

Avlysning jakt på Älgtjur Vattholma VSO

Tjuravskjutningen inom Vattholma ÄSO har åter gått snabbt. Den sjunde och sista tjuren enligt avskjutningsplanen föll på förmiddagen den 26/10 på Edshammars marker. Det råder därmed förbud att skjuta ytterligare älgtjurar. Den snabba avskjutningen kan delvis bero på att ovanligt många tjurar har observerats både före och under jakten. En stor andel har varit tjurar med dåligt utvecklade horn, enhorningar och pinntjurar.

Nu återstår 5 kvigor och 11 kalvar av den planerade avskjutningen.

Läs mer